با سلام و درود

لطفا شکایات و انتقادات مکتوب خود را برای پیگیری به پست الکترونیک مدیر فروشگاه movahed.2009@gmail.com ارسال نمایید.

با تشکر مدیریت فروشگاه